Aký je pôvod depresie?

7. 6. 2021

Vedci určili 178 variantov génov súvisiacich s ťažkou depresiou. I napriek tomuto veľkému počtu je možné, že zostáva objaviť ďalšie stovky či možno tisíce genetických variantov.

Štúdia vychádza z obrovskej databázy, ktorá analyzuje genetické a zdravotné záznamy 1,2 milióna ľudí z troch databánk v USA, Británii a vo Fínsku a z ďalšej databanky spotrebiteľskej genetickej spoločnosti 23andMe.

Vedci uviedli, že rozsah tejto štúdie by mohol pomôcť pri vývoji genetických rizikových skóre na identifikáciu osôb najviac ohrozených rozvojom veľkej depresie a súvisiacich psychiatrických porúch, ako je úzkosť alebo posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Zdroj: Levey DF. Bi-ancestral depression GWAS in the Million Veteran Program and meta-analysis in >1.2 million individuals highlight new therapeutic directions. Nature Neuroscience. DOI: 10.1038/s41593-021-00860-2

Partneři projektu