Ako ketamín ovplyvňuje depresiu?

16. 6. 2020

Nová, doteraz najväčšia štúdia zo Švédska opisuje, ako užitie ketamínu pri liečbe ťažkých depresií ovplyvňuje špecifické časti mozgu.

Antidepresívny efekt ketamínu pri problematicky liečiteľných depresiách bol preukázaný už skôr. Nejasný však zostával mechanizmus jeho pôsobenia. Na 832 dobrovoľníkoch autori výskumu pomocou PET zobrazenia preukázali, že terapia ketamínom pôsobí na receptory sérotonínu 1B a zvyšuje ich počet.

Zdroj: Tiger m et al. A randomized placebo-controlled PET study of ketamine´s effect on serotonin1B receptor binding in patients with SSRI-resistant depression. Translational Psychiatry volume 10, Article number: 159 (2020). https://doi.org/10.1038/s41398-020-0844-4

Partneři projektu