Ako cestujú onkologicky chorí za liečbou?

8. 9. 2022

Zistiť to si dal za cieľ prieskum, do ktorého sa teraz pustila Amelie, z.s. Tá totiž v rámci kontaktov na Linke Amelie či v odbornom sociálnom poradenstve pre onkologicky chorých dlhodobo zisťuje, že doprava do zdravotníckeho zariadenia za liečbou je pre mnohých chorých a ich blízkych problém – hlavne v niektorých regiónoch alebo s určitou diagnózou a tiež v spojení s inými obmedzeniami. Aj mnohí lekári na onkologických oddeleniach priznávajú, že otázka dopravy nie je ľahká a nie sú schopní ju zo svojej pozície riešiť. Náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia sú totiž do určitej miery na zdravotno-sociálnom pomedzí a pri riešení problémov by malo spolupracovať viac aktérov.

Majú onkologicky chorí v oblasti dopravy za liečbou nejaké problémy? A ak áno, aké? Na to by mal odpovedať prieskum medzi pacientmi, preto Amelie, z.s., spustila on-line dotazníkový prieskum, ktorý v priebehu septembra a októbra zbiera informácie od onkologicky chorých v ČR. Na základe zistení bude prípadne k dispozícii i dostatočné množstvo argumentov na začatie konania o potrebe zmeny na najrôznejších úrovniach (kraje, platcovia, ministerstvá atď.). Amelie, z.s., sa toho v rámci zastupovania záujmov onkologicky chorých a ich blízkych ujme.

Pomôžte vyplnením dotazníka zmapovať preferencie i bariéry, ktorým čelia onkologicky chorí pri doprave za liečbou. Vyplňte ho na adrese: https://forms.gle/FP1Mjiy179cMHKpo6.

Viac informácií nájdete na: https://www.amelie-zs.cz/odbornost-u-amelie/pruzkum-dopravy-za-lecbou/.

Skúsenosť onkologicky chorých je dôležitá a vďaka nej sa dá mnohé zlepšiť.

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz

Tel.: +420 608 458 282

 

Kto sme:

Amelie sa od roku 2006 venuje psychosociálnej pomoci onkologicky chorým a ich blízkym. Víziou Amelie je, aby rakovina bola vnímaná „len“ ako súčasť života, a svoje poslanie vidí v tom, že pomáha žiť s rakovinou. Viac informácií o aktivitách a neziskovej organizácii Amelie, z.s., možno nájsť na oficiálnej webovej stránke www.amelie-zs.cz.

 

Komercia

Partneři projektu