Ide to i bez oxytocínu

28. 2. 2023

Už vyše 30 rokov sa oxytocín považuje za zásadný pre vytváranie sociálnych a citových väzieb u mnohých cicavcov vrátane človeka. Nový výskum naznačuje opak.

Vedci vytvorili pomocou CRISPR hraboše prériové, ktoré nemajú funkčné oxytocínové receptory. Prekvapivo sa pri týchto zmutovaných hrabošoch stále prejavovali znaky správania, o ktorých sa predpokladalo, že sú závislé od oxytocínu, a to párová väzba a rodičovská starostlivosť. Je potrebné lepšie pochopiť rolu oxytocínu v sociálnych väzbách, ale vedci veria, že ich nový genetický model uľahčí budúci výskum.
Zdroj: Berendzen K, et al. Oxytocin receptor is not required for social attachment in prairie voles. Neuron, Published:January 27, 2023 DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.12.011

Partneři projektu