Novinky

Mikroglie vedia zabrániť záchvatom

18. 12. 2020

Výskum na myšom modeli ukázal, že imunitné bunky v mozgu neustále kontrolujú okolie a bránia hyperexcitabilite neurónovej siete.

Nájdený „bod sebakontroly“ v mozgu

17. 12. 2020

Nový výskum na myšom modeli naznačuje, že schopnosť kontroly impulzívneho správania sa zaisťuje pôsobením sérotonínu spolupráca dvoch mozgových oblastí.

Univerzálna vakcína proti chrípke realitou?

14. 12. 2020

Prvým testom v malom klinickom hodnotení prešiel nový koncept univerzálnej vakcíny proti chrípke, účinný proti akémukoľvek kmeňu vírusu chrípky a zrejme i proti COVID-19.

LDL sa dá zdolať

11. 12. 2020

U pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, u ktorých zlyhávajú iné terapie na zníženie lipoproteínu, dokáže nová monoklonálna protilátka evinacumab znížiť hladinu LDL o polovicu.

Liek na DM empagliflozín proti zlyhaniu srdca

8. 12. 2020

Nová štúdia EMPATROPISM preukázala významné zlepšenie u pacientov so zlyhaním srdca, ktorým bol podávaný liek na diabetes empagliflozín.

Na obzore nové orexínové hypnotikum

4. 12. 2020

Kvalitu spánku podľa štúdie fázy II zlepšuje u dospelých a starších osôb daridorexant.

Starnutie je možné zastaviť

27. 11. 2020

Izraelskí vedci údajne dokázali úspešne zvrátiť v ľudských bunkách proces biologického starnutia jednoduchým použitím kyslíka. 

Spolupráca Praha – New York pokračuje

24. 11. 2020

Pražská Nemocnice Na Homolce podpísala memorandum o ďalšej spolupráci s newyorskou nemocnicou Mount Sinai Heart.

Antidepresívum na liečbu rakoviny?

16. 11. 2020

Štúdia publikovaná v časopise Cancer Research zistila, že bežne predpisované antidepresívum (Paroxetín) môže zastaviť rast typu rakoviny známeho ako detský sarkóm, prinajmenšom pri myšiach a laboratórnych bunkových experimentoch.

Gén chuti cvičiť objavený!

11. 11. 2020

Vedci identifikovali gén, ktorý riadi pri myšiach baženie po tučných a sladkých potravinách, a veria, že by mohol pomôcť aj v humánnej medicíne.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution