This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 5. 2023 | SLO

Trifluridín/Tipiracil v III. línii liečby metastatického kolorektálneho karcinómu (mCRC)

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

Kolorektálny karcinóm predstavuje jednu z najčastejších malignít. Aj napriek funkčnému skríningu je veľké percento pa­cientov diagnostikovaných v IV. klinickom štádiu. Medián prežívania pacientov s metastatickým ochorením sa pohybuje od 11 do 40 mesiacov. V III. línii liečby máme možnosť použiť TFD/TPI, regorafenib alebo EGFR protilátky v monoterapii u pacientov s RAS nemutovaným ochorením v prípade, ak neboli použité v I. alebo II. línii liečby. V prezentovanom prípa­de pacient významne profitoval z liečby TFD/TPI s mediánom bez progresie ochorenia 11 mesiacov. Liečbu toleroval bez závažných vedľajších nežiaducich účinkov a mal zachovanú veľmi dobrú kvalitu života.

10. 5. 2023 | SLO

Nanolipozomálny irinotekán v reálnej praxi –...

klinická onkológia, karcinóm pankreasu

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

14. 3. 2023 | CZE

LONSURF U PACIENTA S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM...

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Ďalšie videá

Partneři projektu