This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Systémová liečba pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože

melanom, klinická onkológia, melanom

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Doc. Andrašina sa venoval systémovej terapii pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože (CSCC), ktorý je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim karcinómom. V súvislosti s incidenciou spomenul i tzv. juhoatlantickú anomáliu a negatívnu rolu magnetizmu a rizikové faktory. Predstavil tiež prognostickú klasifikáciu CSCC a TNM klasifikáciu. Ako možnosti systémovej liečby uviedol chemoterapiu, anti-EGFR a imunoterapiu vrátane používaných liekov. Ďalej hovoril o výbere pacientov vhodných na imunoterapiu a o výsledkoch štúdií s cemiplimabom, ktorý preukazuje v liečbe CSCC významnú a dlhotrvajúcu účinnosť.


Prezentácia na stiahnutie

  • doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. – Sytémová liečba pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože_Igor Andrašina

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu