This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Systémová liečba pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože

melanom, klinická onkológia, melanom

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Súhrn

Doc. Andrašina sa venoval systémovej terapii pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože (CSCC), ktorý je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim karcinómom. V súvislosti s incidenciou spomenul i tzv. juhoatlantickú anomáliu a negatívnu rolu magnetizmu a rizikové faktory. Predstavil tiež prognostickú klasifikáciu CSCC a TNM klasifikáciu. Ako možnosti systémovej liečby uviedol chemoterapiu, anti-EGFR a imunoterapiu vrátane používaných liekov. Ďalej hovoril o výbere pacientov vhodných na imunoterapiu a o výsledkoch štúdií s cemiplimabom, ktorý preukazuje v liečbe CSCC významnú a dlhotrvajúcu účinnosť.


Prezentácia na stiahnutie

  • doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. – Sytémová liečba pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože_Igor Andrašina

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu