This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | CZE

SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY NEMELANÓMOVÝCH KOŽNÝCH NÁDOROV

klinická onkológia, radiačná onkológia, dermatovenerológia

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Súhrn

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. sa vo svojej prezentácii venoval nemelanómovým kožným nádorom, ktoré sú vôbec jedným z najčastejších kožných nádorov vôbec. V prednáške sa podrobnejšie venoval aj bazocelulárnemu karcinómu, ktorý zasahuje hlavne bielu populáciu (80 % nemelanómových kožných nádorov). V rámci tejto sekcie predstavil klinické fenotypy a voľby liečebného postupu. Druhá časť prednášky bola venovaná spinocelulárnemu karcinómu kože, ktorý zaznamenal nárast incidencie až do 263 % v rokoch 1983 až 2000. Spomenul rizikové faktory asociované so spinocelulárnym karcinómom, spektrum fenotypov, prognostickú klasifikáciu a možnosti systémovej liečby.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu