This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | CZE

SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY NEMELANÓMOVÝCH KOŽNÝCH NÁDOROV

klinická onkológia, radiačná onkológia, dermatovenerológia

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. sa vo svojej prezentácii venoval nemelanómovým kožným nádorom, ktoré sú vôbec jedným z najčastejších kožných nádorov vôbec. V prednáške sa podrobnejšie venoval aj bazocelulárnemu karcinómu, ktorý zasahuje hlavne bielu populáciu (80 % nemelanómových kožných nádorov). V rámci tejto sekcie predstavil klinické fenotypy a voľby liečebného postupu. Druhá časť prednášky bola venovaná spinocelulárnemu karcinómu kože, ktorý zaznamenal nárast incidencie až do 263 % v rokoch 1983 až 2000. Spomenul rizikové faktory asociované so spinocelulárnym karcinómom, spektrum fenotypov, prognostickú klasifikáciu a možnosti systémovej liečby.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu