This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Prediktívne markery imunoterapie – čo ponúka molekulová patológia

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD.

Súhrn

RNDr. Fröhlichová sa vo svojej prezentácii venovala role molekulárnej patológie a jej možnostiam pri určovaní prediktívnych markerov imunoterapie. Zdôraznila úlohu PD-L1 a checkpoint inhibítorov, hovorila o deficite mismatch repair proteínov, o MSI a mutačnej náloži. Na záver vyzdvihla imunoterapiu ako efektívnu liečbu širokého spektra agresívnych nádorov, v ktorej je dôležitý multidisciplinárny prístup a medzinárodné kontroly kvality testovania.


Prezentácia na stiahnutie

  • RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD. – Prediktívne markery imunoterapie-čo ponúka molekulová patológia_Lucia Fröhlichová

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu