This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Prediktívne markery imunoterapie – čo ponúka molekulová patológia

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD.

Súhrn

RNDr. Fröhlichová sa vo svojej prezentácii venovala role molekulárnej patológie a jej možnostiam pri určovaní prediktívnych markerov imunoterapie. Zdôraznila úlohu PD-L1 a checkpoint inhibítorov, hovorila o deficite mismatch repair proteínov, o MSI a mutačnej náloži. Na záver vyzdvihla imunoterapiu ako efektívnu liečbu širokého spektra agresívnych nádorov, v ktorej je dôležitý multidisciplinárny prístup a medzinárodné kontroly kvality testovania.


Prezentácia na stiahnutie

  • RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD. – Prediktívne markery imunoterapie-čo ponúka molekulová patológia_Lucia Fröhlichová

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu