This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

NÁDOROVÁ KACHEXIA V ESMO ODPORÚČANIACH

klinická onkológia, výživa, gastroenterológia

MUDr. Lucia Dzurillová

Súhrn

Približne polovica pacientov s pokročilým nádorovým ochorením má príznaky nádorovej kachexie. Tento syndróm však zostáva u onkologických pacientov podhodnotený a často opomínaný jednak v diagnostike a jednak v liečebných intervenciách. Panel ESMO expertov vydal v tomto roku odporúčania na manažment malnutrície a nádorovej kachexie onkologických pacientov. Článok je súhrnom odporúčaní s rôznou dôležitosťou dôkazov, odporúčania bez vyznačenej dôležitosti dôkazov sú konsenzom odborníkov. Prehĺbenie poznatkov o patofyziologických mechanizmoch kachexie a komplexnosti problému, ktorý môže mať rovnaký klinický obraz (v texte a vo vyjadreniach odborníkov sa používa výraz „fenotyp“), vedie k rozličným diagnostickým a terapeutickým prístupom, odlišným hlavne v závislosti od prognózy nádorového ochorenia. Autorka v prednáške definuje jednotlivé diagnostické kritériá pre poruchy výživy či kritériá na začatie nutričnej intervencie pri týchto poruchách. Súčasťou týchto postupov je multimodálny prístup zahŕňajúci nutričnú podporu, rehabilitáciu, psychosociálnu podporu, ale aj prognostikáciu pacientov v rôznej fáze onkologického ochorenia podstupujúcich rozličnú formu protinádorovej liečby či otvorenú a empatickú komunikáciu so samotným pacientom i s jeho blízkymi.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu