This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

MOŽNOSTI IMUNOTERAPIE V LIEČBE REKURENTNÉHO A/ALEBO METASTATICKÉHO NÁDORU HLAVY A KRKU

klinická onkológia, otorinolaryngológia, nádory hlavy a krku

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Zavedenie inhibítorov kontrolných bodov imunitnej odpovede sa stalo nenahraditeľnou modalitou onkologickej liečby a odštartovalo éru cielenej protinádorovej imunoterapie. U pacientov s rekurentným a/alebo metastatickým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (R/M SCCHN) nie je cieľom vyliečenie, ale predĺženie prežívania so zachovaním kvality života. Kľúčovým postupom s najväčším prínosom pre pacientov je maximalizácia počtu terapeutických línií a optimalizácia ich poradia (tzv. kontinuum starostlivosti). Nádory hlavy a krku patria medzi tzv. imunosenzitívne nádory, pri ktorých sa predpokladá aj bola dokázaná odpoveď na imunoterapiu. Používanie inhibítorov kontrolných bodov sa etablovalo v 2. línii paliatívnej liečby R/M SCCHN a posúva sa do skorších línií. Autorka sa vo svojej prednáške zaoberá platina refraktérnym HNSCC, 1. líniou liečby R/M HNSCC, porovnáva možnosti imunoterapie R/M SCCHN v Česku a na Slovensku.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu