This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Manažment nežiaducich účinkov imunoterapie

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Súhrn

Záverečné vystúpenie MUDr. Barillu sa týkalo manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Najprv oboznámil so schválenými indikáciami na podanie imunitných checkpoint inhibítorov (ICIs), ktoré výrazne zlepšujú celkové prežívanie a ktorých toxicita sa líši od toxicity pri chemoterapii či cielenej liečbe a podobá sa na toxicitu pri autoimunitných ochoreniach. Zhrnul časté a vzácne vedľajšie účinky konkrétnych liekov a predstavil všeobecné odporúčania na ich zvládnutie. Upozornil, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Zdôraznil, že pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Jednotlivé vystúpenia boli doplnené podnetnou interaktívnou diskusiou prednášajúcich.


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Radovan Barilla, PhD. – Manažment nežiaducich účinkov imunoterapie_Radovan Barilla

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu