This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Manažment nežiaducich účinkov imunoterapie

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Záverečné vystúpenie MUDr. Barillu sa týkalo manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Najprv oboznámil so schválenými indikáciami na podanie imunitných checkpoint inhibítorov (ICIs), ktoré výrazne zlepšujú celkové prežívanie a ktorých toxicita sa líši od toxicity pri chemoterapii či cielenej liečbe a podobá sa na toxicitu pri autoimunitných ochoreniach. Zhrnul časté a vzácne vedľajšie účinky konkrétnych liekov a predstavil všeobecné odporúčania na ich zvládnutie. Upozornil, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Zdôraznil, že pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Jednotlivé vystúpenia boli doplnené podnetnou interaktívnou diskusiou prednášajúcich.


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Radovan Barilla, PhD. – Manažment nežiaducich účinkov imunoterapie_Radovan Barilla

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu