This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | CZE

MANAŽMENT NEŽIADUCICH ÚČINKOV IMUNOTERAPIE

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Magdaléna Jablonická

Posledná prednáška workshopu, ktorú predniesla MUDr. Magdaléna Jablonická, sa týkala manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Autorka predstavila checkpoint inhibítory (ICIs) a ich súčasné FDA schválenia a indikácie. Checkpoint inhibítory sú spojené s inou toxicitou ako pri liečbe chemoterapiou alebo cielenou liečbou TKI. Zhrnula časté a vzácne vedľajšie účinky a predstavila všeobecné odporúčania na ich zvládnutie s tým, že majoritná časť imunitne nežiaducich udalostí je zvrátiteľná kortikoterapiou. Upozornila, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Včasná identifikácia príznakov dáva možnosť zefektívniť terapiu nežiaducich účinkov na maximum.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu