This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | CZE

MANAŽMENT NEŽIADUCICH ÚČINKOV IMUNOTERAPIE

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Magdaléna Jablonická

Súhrn

Posledná prednáška workshopu, ktorú predniesla MUDr. Magdaléna Jablonická, sa týkala manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Autorka predstavila checkpoint inhibítory (ICIs) a ich súčasné FDA schválenia a indikácie. Checkpoint inhibítory sú spojené s inou toxicitou ako pri liečbe chemoterapiou alebo cielenou liečbou TKI. Zhrnula časté a vzácne vedľajšie účinky a predstavila všeobecné odporúčania na ich zvládnutie s tým, že majoritná časť imunitne nežiaducich udalostí je zvrátiteľná kortikoterapiou. Upozornila, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Včasná identifikácia príznakov dáva možnosť zefektívniť terapiu nežiaducich účinkov na maximum.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu