This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Imunoterapia v liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc

klinická onkológia, karcinóm pľúc

MUDr. Zuzana Pribulová

Súhrn

MUDr. Pribulová sa zamerala na imunoterapiu v liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). Na základe výsledkov štúdií KEYNOTE-024, IMpower 150, KEYNOTE-189, IMpower 130, CheckMate 227, KEYNOTE-407 a IMpower 131 zhrnula, že imunoterapia predstavuje nový štandard v prvolíniovej liečbe pacientov s NSCLC.


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Zuzana Pribulová – Imunoterapie v liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc_Zuzana Pribulová

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu