This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

8. 6. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

Súhrn

  1. pokračovanie workshopu ESO Tour z Nitry, ktorý sa konal 8. 6. 2023

Témy: liečba triple-negatívneho karcinómu prsníka (TNBC), adjuvantná liečba malígneho melanómu, imunoterapia pri karcinóme pľúc, liečba metastatického urotelového karcinómu – manažment pacienta, novinky a súčasný štandard v liečbe

Podobné

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

SÚČASNÉ MOŽNOSTI ADJUVANTNEJ LIEČBY MALÍGNEHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu