This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V MANAŽMENTE HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU

klinická onkológia, vnútorné lekárstvo

MUDr. Matej Hrnčár, PhD.

Súhrn

V treťom bloku prednášok ESO Tour 4 z Bratislavy prezentoval MUDr. Matej Hrnčár svoju prednášku pod názvom Imunoterapia v manažmente hepatocelulárneho karcinómu. Hepatocelulárny karcinóm je celosvetovo piate najčastejšie nádorové ochorenie, ďalej je to druhá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie, pri liečbe skorších štádií je kľúčový multidisciplinárny prístup. Lokoregionálna liečba je možná v menej ako polovici pacientov pre pečeňové postihnutie na vrub cirhózy alebo pre pokročilosť ochorenia v čase diagnózy. Viac ako 70 % pacientov po úspešnej resekcii relabuje alebo sa choroba objaví de novo. Autor sa v prednáške venuje prvej línii liečby, prináša prehľad aktuálnych hlavných prebiehajúcich štúdií a zhŕňa NCCN odporúčania a aktualizáciu ESMO odporúčaní.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu