This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V MANAŽMENTE HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU

klinická onkológia, vnútorné lekárstvo

MUDr. Matej Hrnčár, PhD.

Súhrn

V treťom bloku prednášok ESO Tour 4 z Bratislavy prezentoval MUDr. Matej Hrnčár svoju prednášku pod názvom Imunoterapia v manažmente hepatocelulárneho karcinómu. Hepatocelulárny karcinóm je celosvetovo piate najčastejšie nádorové ochorenie, ďalej je to druhá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie, pri liečbe skorších štádií je kľúčový multidisciplinárny prístup. Lokoregionálna liečba je možná v menej ako polovici pacientov pre pečeňové postihnutie na vrub cirhózy alebo pre pokročilosť ochorenia v čase diagnózy. Viac ako 70 % pacientov po úspešnej resekcii relabuje alebo sa choroba objaví de novo. Autor sa v prednáške venuje prvej línii liečby, prináša prehľad aktuálnych hlavných prebiehajúcich štúdií a zhŕňa NCCN odporúčania a aktualizáciu ESMO odporúčaní.

Podobné

16. 5. 2023 | CZE

Advances in intratumoral immunotherapy of solid tumors...

imunoterapia onkologických ochorení

Sarah Haebe

14. PragueONCO

16. 5. 2023 | CZE

TILs

klinická onkológia

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

14. PragueONCO

16. 5. 2023 | CZE

TMB friend or foe

klinická onkológia

MUDr. Ľudmila Křížová

14. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu