This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Imunoterapia v liečbe onkologických pacientov

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Súhrn

Doc. Andrašina zoznámil poslucháčov s obsahom ďalších vystúpení a vysvetlil kroky vedúce k protinádorovej imunitnej odpovedi a mechanizmy obrany nádorovej bunky proti imunite, spomenul aj ďalšie možnosti imunoterapie nádorov.


Prezentácia na stiahnutie

  • doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. – Imunoterapia v liečbe onkologických pacientov_Igor Andrašina

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu