This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | CZE

IMUNOTERAPIA V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Súhrn

Na úvod zoznámil MUDr. Vladimír Malec, PhD. poslucháčov s obsahom ďalších vystúpení workshopu ESO Tour 2021 a vysvetlil kroky vedúce k protinádorovej imunitnej odpovedi, mechanizmy obrany nádorovej bunky proti imunite a krátko spomenul aj ďalšie možnosti imunoterapie nádorov.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu