This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V LIEČBE MALÍGNEHO MELANÓMU

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Róbert Godál

Súhrn

V úvodnom bloku vystúpil MUDr. Róbert Godál so svojou prezentáciou na tému imunoterapia v liečbe malígneho melanómu. Imunoterapia monoterapiou PD-1 blokátorom pembrolizumab alebo nivolumab je preferovaná systémová liečba pokročilého malígneho melanómu bez metastatického postihnutia mozgu v 1. línii systémovej liečby, a to najmä pre extrémnu toxicitu kombinovanej PD-1 a CTLA4 blokády (ipilimumab + nivolumab). Na základe analýzy súčasne dostupných vedeckých údajov je imunoterapia anti-PD-1 (s alebo bez CTLA4 blokády) preferovaná 1. línia systémovej liečby aj u pacientov s prítomnosťou BRAF V600E/K mutácie, pokiaľ nie je nutný rýchly nástup účinku. Tento záver je v súlade s ESMO smernicami z roku 2020. Optimálna sekvencia alebo kombinácia imunoterapie a cielenej liečby BRAF + MEK TKI je predmetom intenzívneho klinického výskumu. Zlyhanie klinických štúdií na báze trojitej blokády kombinácie PD-1 blokády a BRAF + MEK TKI (Keynote-022 a COMBI-i) napriek pozitívnym výsledkom IMspire150 prinieslo sklamanie veľkých očakávaní. Kombinovaná blokáda PD-1 a CTLA4 (nivolumab + ipilimumab na základe výsledkov klinickej štúdie CheckMate 204) na rozdiel od monoterapie PD-1 blokátorom (nivolumabom alebo pembrolizumabom) je preferovaná liečba v 1. línii asymptomatických mozgových metastáz. U pacientov s BRAF pozitívnym ochorením s prítomnosťou symptomatických mozgových metastáz, ktoré si vyžadujú liečbu kortikosteroidmi, zostáva kombinovaná BRAF + MEK TKI dabrafenibom a trametinibom na základe výsledkov štúdie COMBI MB liečbou prvej voľby.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu