This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V LIEČBE MALÍGNEHO MELANÓMU

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Róbert Godál

V úvodnom bloku vystúpil MUDr. Róbert Godál so svojou prezentáciou na tému imunoterapia v liečbe malígneho melanómu. Imunoterapia monoterapiou PD-1 blokátorom pembrolizumab alebo nivolumab je preferovaná systémová liečba pokročilého malígneho melanómu bez metastatického postihnutia mozgu v 1. línii systémovej liečby, a to najmä pre extrémnu toxicitu kombinovanej PD-1 a CTLA4 blokády (ipilimumab + nivolumab). Na základe analýzy súčasne dostupných vedeckých údajov je imunoterapia anti-PD-1 (s alebo bez CTLA4 blokády) preferovaná 1. línia systémovej liečby aj u pacientov s prítomnosťou BRAF V600E/K mutácie, pokiaľ nie je nutný rýchly nástup účinku. Tento záver je v súlade s ESMO smernicami z roku 2020. Optimálna sekvencia alebo kombinácia imunoterapie a cielenej liečby BRAF + MEK TKI je predmetom intenzívneho klinického výskumu. Zlyhanie klinických štúdií na báze trojitej blokády kombinácie PD-1 blokády a BRAF + MEK TKI (Keynote-022 a COMBI-i) napriek pozitívnym výsledkom IMspire150 prinieslo sklamanie veľkých očakávaní. Kombinovaná blokáda PD-1 a CTLA4 (nivolumab + ipilimumab na základe výsledkov klinickej štúdie CheckMate 204) na rozdiel od monoterapie PD-1 blokátorom (nivolumabom alebo pembrolizumabom) je preferovaná liečba v 1. línii asymptomatických mozgových metastáz. U pacientov s BRAF pozitívnym ochorením s prítomnosťou symptomatických mozgových metastáz, ktoré si vyžadujú liečbu kortikosteroidmi, zostáva kombinovaná BRAF + MEK TKI dabrafenibom a trametinibom na základe výsledkov štúdie COMBI MB liečbou prvej voľby.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu