This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, otorinolaryngológia, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, výživa, imunoterapia onkologických ochorení, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

V rámci 4 webinára ESO Tour 2021 zameraného na rolu imunoterapie v onkológii vystúpili MUDr. Róbert Godál, MUDr. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Lucia Dzurillová, MUDr. Matej Hrnčár, PhD.. Workshop moderoval a diskusiami sprevádzal MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH. V úvodnom bloku vystúpil MUDr. Róbert Godál so svojou prezentáciou na tému imunoterapia v liečbe malígneho melanómu. Imunoterapia monoterapiou PD-1 blokátorom pembrolizumab alebo nivolumab je preferovaná systémová liečba pokročilého malígneho melanómu bez metastatického postihnutia mozgu v 1. línii systémovej liečby, a to najmä pre extrémnu toxicitu kombinovanej PD-1 a CTLA4 blokády (ipilimumab + nivolumab). Zavedenie inhibítorov kontrolných bodov imunitnej odpovede sa stalo nenahraditeľnou modalitou onkologickej liečby a odštartovalo éru cielenej protinádorovej imunoterapie. U pacientov s rekurentným a/alebo metastatickým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (R/M SCCHN) nie je cieľom vyliečenie, ale predĺženie prežívania so zachovaním kvality života. Prednášku prezentovala MUDr. Klaudia Gočárová. V treťom bloku prednášok prezentoval MUDr. Matej Hrnčár svoju prednášku pod názvom Imunoterapia v manažmente hepatocelulárneho karcinómu. Hepatocelulárny karcinóm je celosvetovo piate najčastejšie nádorové ochorenie, ďalej je to druhá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie, pri liečbe skorších štádií je kľúčový multidisciplinárny prístup. Približne polovica pacientov s pokročilým nádorovým ochorením má príznaky nádorovej kachexie. Autorka v prednáške definuje jednotlivé diagnostické kritériá pre poruchy výživy či kritériá na začatie nutričnej intervencie pri týchto poruchách.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Ďalšie videá

Partneři projektu