This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc

MUDr. Vladimír Malec, PhD. , MUDr. Magdaléna Jablonická, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Michal Urda,

Súhrn

V rámci webinára ESO Tour 2021 zameraného na rolu imunoterapie v onkológii vystúpili MUDr. Vladimír Malec, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Michal Urda a MUDr. Magdaléna Jablonická. Na úvod zoznámil MUDr. Malec poslucháčov s obsahom ďalších vystúpení a vysvetlil kroky vedúce k protinádorovej imunitnej odpovedi, mechanizmy obrany nádorovej bunky proti imunite a krátko spomenul aj ďalšie možnosti imunoterapie nádorov. MUDr. Urbanček sa vo svojej prezentácii venoval nemelanómovým kožným nádorom, ktoré sú vôbec jedným z najčastejších kožných nádorov vôbec. V prednáške sa podrobnejšie venoval aj bazocelulárnemu karcinómu, ktorý zasahuje hlavne bielu populáciu (80 % nemelanómových kožných nádorov). V rámci tejto sekcie predstavil klinické fenotypy a voľby liečebného postupu. Druhá časť prednášky bola venovaná spinocelulárnému karcinómu kože, ktorý zaznamenal nárast incidencie až do 263 % v rokoch 1983 až 2000. Spomenul rizikové faktory asociované so spinocelulárnym karcinómom, spektrum fenotypov, prognostickú klasifikáciu a možnosti systémovej liečby. V treťom bloku workshopu s témou imunoterapie pri NSCLC vystúpil MUDr. Michal Urda. V úvode prednášky predstavil incidenciu a prežívanie týchto pacientov, ktorí sú celosvetovo na popredných miestach v mortalite na onkologické ochorenia. Ďalej sa v prednáške podrobne venoval PD-L a PD-L1 receptorom a aktuálnym možnostiam liečby. Na základe výsledkov štúdií KEYNOTE-024, IMpower 150, KEYNOTE-189, KEYNOTE-042 IMpower 110, CheckMate 9LA, KEYNOTE-407 a PACIFIC study zhrnul, že imunoterapia predstavuje nový štandard v prvolíniovej liečbe pacientov s NSCLC. Posledná prednáška workshopu, ktorú predniesla MUDr. Magdaléna Jablonická, sa týkala manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Autorka predstavila checkpoint inhibítory (ICIs) a ich súčasné FDA schválenia a indikácie. Checkpoint inhibítory sú spojené s inou toxicitou ako pri liečbe chemoterapiou alebo cielenou liečbou TKI. Zhrnula časté a vzácne vedľajšie účinky a predstavila všeobecné odporúčania na ich zvládnutie s tým, že majoritná časť imunitne nežiaducich udalostí je zvrátiteľná kortikoterapiou. Upozornila, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Včasná identifikácia príznakov dáva možnosť zefektívniť terapiu nežiaducich účinkov na maximum. Jednotlivé vystúpenia boli doplnené interaktívnou diskusiou prednášajúcich.

Podobné

7. 10. 2022 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2022

21. 12. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, otorinolaryngológia, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, výživa, imunoterapia onkologických ochorení, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

Eso Tour 2021

1. 10. 2021 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., a další, , ,

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2021

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu