This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc

MUDr. Vladimír Malec, PhD. , MUDr. Magdaléna Jablonická, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Michal Urda,

V rámci webinára ESO Tour 2021 zameraného na rolu imunoterapie v onkológii vystúpili MUDr. Vladimír Malec, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Michal Urda a MUDr. Magdaléna Jablonická. Na úvod zoznámil MUDr. Malec poslucháčov s obsahom ďalších vystúpení a vysvetlil kroky vedúce k protinádorovej imunitnej odpovedi, mechanizmy obrany nádorovej bunky proti imunite a krátko spomenul aj ďalšie možnosti imunoterapie nádorov. MUDr. Urbanček sa vo svojej prezentácii venoval nemelanómovým kožným nádorom, ktoré sú vôbec jedným z najčastejších kožných nádorov vôbec. V prednáške sa podrobnejšie venoval aj bazocelulárnemu karcinómu, ktorý zasahuje hlavne bielu populáciu (80 % nemelanómových kožných nádorov). V rámci tejto sekcie predstavil klinické fenotypy a voľby liečebného postupu. Druhá časť prednášky bola venovaná spinocelulárnému karcinómu kože, ktorý zaznamenal nárast incidencie až do 263 % v rokoch 1983 až 2000. Spomenul rizikové faktory asociované so spinocelulárnym karcinómom, spektrum fenotypov, prognostickú klasifikáciu a možnosti systémovej liečby. V treťom bloku workshopu s témou imunoterapie pri NSCLC vystúpil MUDr. Michal Urda. V úvode prednášky predstavil incidenciu a prežívanie týchto pacientov, ktorí sú celosvetovo na popredných miestach v mortalite na onkologické ochorenia. Ďalej sa v prednáške podrobne venoval PD-L a PD-L1 receptorom a aktuálnym možnostiam liečby. Na základe výsledkov štúdií KEYNOTE-024, IMpower 150, KEYNOTE-189, KEYNOTE-042 IMpower 110, CheckMate 9LA, KEYNOTE-407 a PACIFIC study zhrnul, že imunoterapia predstavuje nový štandard v prvolíniovej liečbe pacientov s NSCLC. Posledná prednáška workshopu, ktorú predniesla MUDr. Magdaléna Jablonická, sa týkala manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Autorka predstavila checkpoint inhibítory (ICIs) a ich súčasné FDA schválenia a indikácie. Checkpoint inhibítory sú spojené s inou toxicitou ako pri liečbe chemoterapiou alebo cielenou liečbou TKI. Zhrnula časté a vzácne vedľajšie účinky a predstavila všeobecné odporúčania na ich zvládnutie s tým, že majoritná časť imunitne nežiaducich udalostí je zvrátiteľná kortikoterapiou. Upozornila, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Včasná identifikácia príznakov dáva možnosť zefektívniť terapiu nežiaducich účinkov na maximum. Jednotlivé vystúpenia boli doplnené interaktívnou diskusiou prednášajúcich.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Ďalšie videá

Partneři projektu