This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

8. 6. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA – NOVÝ PRÍSTUP V MANAŽMENTE TRIPLE-NEGATÍVNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD.

Súhrn

Prednáška bola súčasťou programu 7. pokračovania workshopu ESO Tour z Nitry, ktorý sa konal 8. 6. 2023.

Prednášala MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Ďalšie videá

Partneři projektu