This site is intended for healthcare professionals

Začnete prehľadávať

Aktuality

5. ročník celostátní konference ambulantní péče

20. 12.| 2020

5. ročník celostátní konference ambulantní péče určená lekárom a zdravotným sestrám sa bude konať 6. mája 2021 v Prahe.

Tisková konference u příležitosti světového dne karcinomu slinivky břišní

20. 11.| 2020

Tlačová konferencia sa uskutoční 12. 11. 2020 od 11.00 hod. a prebehne online na www.tvmednet.cz.

8. PODZIMNÍ EDUKAČNÍ SEMINÁŘ

10. 11.| 2020

Seminár s tradičnou témou MDS – myelodysplastický syndróm sa tento rok kvôli epidemiologickej situácii koná vo virtuálnej podobe.


Nové videá

16. 2. 2021 | SLO | 33:43

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

klinická onkológia, karcinóm prsníka

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Počet kreditov: 2

Platnosť akreditácie do: 25. 7. 2021

11. 12. 2020 | SLO | 1:50:39

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová

8. 12. 2020 | SLO | 1:56:38

8. podzimní edukační seminář

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

MUDr. Petra Bělohlávková, prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D., doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D, Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

Počet kreditov: 3

Platnosť akreditácie do: 5. 11. 2021

KomerciaPartneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution