This site is intended for healthcare professionals

O Academy Mednet

Táto edukačná zložka je zameraná výlučne na vzdelávanie lekárov. E-learningové programy obsahujú výučbové videá s možnosťou absolvovania testu po ich prezretí.

Dôležitou informáciou je, že výučbové videá sú zaradené do systému celoživotného vzdelávania a používatelia získajú na základe zvládnutia testu po ich prezretí kredity.

Doklad o účasti v systéme celoživotného vzdelávania v podobe certifikátu bude možné stiahnuť ihneď po úspešnom absolvovaní testu a tiež bude dostupný vo vašom profile.

Partneři projektu