This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 6. 2020 | CZE | 1:50:39

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů


Vzhledem k aktuálním omezením v souvislosti s pandemií covid-19 se Evropská hematologická asociace (The European Hematology Association®, EHA®) rozhodla uspořádat své každoroční setkání ve virtuální podobě. Stejně tak společnost We Make Media, s. r. o., ustoupila v tomto roce od vydání tištěné publikace EVENT REPORT a nabízí přehled aktuálních významných poznatků v oblasti hematoonkologie prezentovaných na EHA® 2020 rovněž v této formě.

Obsah:

Myelodysplastický syndrom
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Idiopatická trombocytopenická purpura
MUDr. Eva Konířová

Chronická lymfocytární leukemie a maligní lymfomy
prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Myelom
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Chronická myeloidní leukemie
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Akutní myeloidní leukemie
MUDr. Barbora Weinbergerová


O autorovi/autorech


1. 5. 2021 | CZE | 1:40:05

NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO AMERICKÉHO SETKÁNÍ...

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, klinická onkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Jan Vydra, MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů

8. 12. 2020 | CZE | 1:56:38

8. podzimní edukační seminář

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Petra Bělohlávková, prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D., doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D, Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

Počet kreditů: 3

Platnost akreditace do: 5. 11. 2021

8. podzimní edukační seminář


Další videa

1. 5. 2021 | CZE | 1:40:05

NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO AMERICKÉHO SETKÁNÍ...

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, klinická onkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Jan Vydra, MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů

8. 12. 2020 | CZE | 1:56:38

8. podzimní edukační seminář

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Petra Bělohlávková, prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D., doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D, Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

Počet kreditů: 3

Platnost akreditace do: 5. 11. 2021

8. podzimní edukační seminářKomerce

Partneři projektu