This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

19. 11. 2020 | CZE | 1:56:38

8. podzimní edukační seminář

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Petra Bělohlávková, prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D., doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D, Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

Počet kreditů: 3

Platnost akreditace do: 5. 11. 2021

8. podzimní edukační seminář


PROGRAM

 

00:00 – 00:12 PROGNOSTICKY VÝZNAMNÉ CYTOGENETICKÉ ZMĚNY U MDS

Šárka Ransdorfová, et al. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)

 

00:13 – 00:32 VYHODNOCENÍ MUTAČNÍCH ANALÝZ PŘI STANOVENÍ DIAGNÓZY U NEMOCNÝCH S MDS

Monika Beličková, et al. (Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha)

 

00:33 – 00:47 SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE U MDS – ZKUŠENOSTI Z PRACOVIŠTĚ

Libor Červinek (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno)

 

00:48 – 01:06 VÝHLEDY LÉČBY ANÉMIE U NEMOCNÝCH S MDS
Anna Jonášová (1. interní klinika VFN v Praze)

 

01:07 – 01:23 LÉČBA NEMOCNÝCH NEREAGUJÍCÍCH NA LÉČBU AZACYTIDINEM – STUDIE GA

Tomáš Stopka (1. interní klinika VFN v Praze & Biocev 1. LF UK)

 

1:24 – 01:39 CHRONICKÁ MYELOMONOCYTÁRNÍ LEUKEMIE – LÉČEBNÉ TRENDY DLE VÝSLEDKŮ MULTICENTRICKÉ MEZINÁRODNÍ STUDIE

Jaroslav Čermák (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)

 

01:40 – 01:54 VYBRANÉ KAZUISTIKY NEMOCNÝCH S MDS

Petra Bělohlávková (Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové)

 


Odborný garant

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

O autorovi/autorech


1. 5. 2021 | CZE | 1:50:39

Novinky z letošního nejvýznamnějšího amerického...

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, klinická onkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Jan Vydra, MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE | 1:50:39

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského...

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů


Další videa

1. 5. 2021 | CZE | 1:50:39

Novinky z letošního nejvýznamnějšího amerického...

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, klinická onkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Jan Vydra, MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE | 1:50:39

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského...

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologůKomercePartneři projektu