This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Pohled právníka na § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

klinická onkologie

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Souhrn

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., z firmy DOSTÁL CONSULTING se ve své prezentaci zaměřil na výjimečnou úhradu podle § 16. V úvodu vysvětlil zásadní rozdíl mezi právem na požadování léčby a daleko užším právem na její úhradu. V rámci práva požadovat léčbu mají pacienti právo na poučení včetně vhodných alternativ, právo léčit se včas bez ohledu na úhradu, a dokonce na přípustné výjimky u dosud neregistrovaných léků. Rozsah nároku na úhradu léčby se řídí zákonem 48/1997 Sb. a časovou a místní dostupností. Důležitý je také rozdíl mezi ambulantní a nemocniční péčí. Dle § 16 hradí příslušná zdravotní pojišťovna ve výjimečných případech služby jinak nehrazené, jedná-li se o jedinou možnost z hlediska zdravotního stavu pojištěnce a s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, podléhá poskytnutí služeb předchozímu souhlasu revizního lékaře. Nebezpečí pak spočívá v následné revizi. Do budoucna bude důležitým především zajištění financování, a to i vzhledem k výdajům spojeným s covidem.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu