Archives

Vybraná sdělení ze sekce karcinomu prsu

9 listopadu, 2021 11:22 am Published by

Letošní virtuální konference ESMO® přinesla opět řadu zajímavých informací o trendech v onkologii i výsledky klinických studií, které zcela jistě změní...

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

9 listopadu, 2021 11:13 am Published by

Poprvé máme k dispozici velmi účinnou léčbu u pokročilého, metastazujícího mezoteliomu. Data studie CheckMate 743 potvrzují, že kombinace NIVO +...

Vybraná sdělení ze sekce melanom

9 listopadu, 2021 11:00 am Published by

Adjuvantní léčba pembrolizumabem u melanomu rizikových stadií IIB a IIC dokázala svoji účelnost. Bohužel, ale jen pro úzký počet pacientů,...