Author Archives for m.popovic@wemakemedia.cz

Zkušenosti z reálné klinické praxe jednoho centra (Oddělení hematologie, I. interní klinika VFN v Praze) s léčbou luspaterceptem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s nízkým rizikem (LR-MDS) se závislostí na transfuzi či refrakterní na léčbu erytropoetinem

24 června, 2024 7:25 am Published by Leave your thoughts

Úvod Světová zdravotnická organizace (WHO) překlasifikovala MDS na myelodysplastické neoplazie (MDN) [1]. Definovány jsou nově podskupiny i na bázi genetických...