Categories for Uncategorized

Editoriál

9 apríla, 2024 7:00 am Published by

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, končí sa obdobie covidovej pandémie, ktoré zasiahlo do života mnohých ľudí na celom svete. Obdobie izolácie vrátane izolácie...