Categories for Uncategorized

Editorial

25 novembra, 2022 7:30 am Published by

Vážení čitatelia časopisu,   implementácia imunoterapie do armamentária onkologickej liečby je modelovým príkladom inovatívnej terapie predlžujúcej prežitie chorých. Na prelome...

Editoriál

27 októbra, 2022 7:30 am Published by

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   beriete do rúk ďalšie číslo časopisu Lung Cancer News, periodika zameraného na respiračné...