Hypertonika chrání před ztrátou paměti

30. 6. 2021

Některé inhibitory ACE a blokátory receptorů angiotenzinu II (ARB) mají protektivní účinek na paměťové schopnosti. Prokázala to práce, založená na datech od téměř 12 tisíc starších jedinců.

Pacienti, kteří užívali tuto třídu léků, vykazovali menší ztrátu paměti po dobu tří let ve srovnání s lidmi užívajícími léky na krevní tlak, které přes hematoencefalickou bariéru neprocházejí.

Jedná se o dvě hlavní skupiny léků na hypertenzi, které mohou projít hematoencefalickou bariérou, což je hranice specializovaných buněk, která brání průniku toxických látek do mozku. Objev přidává další poznání souvislostí mezi krevním tlakem a zdravím mozku.

Zdroj: Ho JK et al. Blood-Brain Barrier Crossing Renin-Angiotensin Drugs and Cognition in the Elderly: A Meta-Analysis. Hypertension.Published 21 June 2021. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17049

Komerce

Partneři projektu