This site is intended for healthcare professionals

Diskuzní fórum

24. 9. 2021 | cz

IO fórum – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., a další

IO fórumZveme Vás na diskuzní imunoonkologické fórum, které bude pojednávat o novinkách a kontroverzích imunoterapie napříč solidními nádory a proběhne 24. září 2021 v Praze.

 

Program zde

Pro registraci k online účasti využijte zjednodušenou registraci v horní části stránky. Online účast je zdarma.

 

 

Garantem fóra je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Za organizační výbor: Tomáš Büchler, Pavel Dundr, Igor Kiss, Bohuslav Konopásek, Ľudmila Křížová, Bohuslav Melichar, Luboš Petruželka, Jan Špaček, Michal Vočka

Záštitu nad fórem převzala Sekce onkologické imunologie ČOS

Spolupořadatelem je Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 6 kredity.

Hlavní partner


PartneřiPartneři projektu