Vakcína proti urinárnym infekciám: nový prístup

12. 12. 2021

Nedávna štúdia skúmala možnosti vývoja vakcíny proti bakteriálnym urinárnym infekciám. Sľubné výsledky vykazuje tzv. celobunkový prístup, založený na použití celých inaktivovaných baktérií.

Vedci zistili, že vakcíny na báze kovovo-organického rámca vykazujú pri myšiach silnú imunitnú odpoveď. Vyvinuli nový spôsob, ako dopraviť do organizmu celú inaktivovanú bakteriálnu bunku, aby sa prekonala potreba vysokých dávok a s tým súvisiaca krátkodobá imunita.

Očkované myši prežili obvykle smrteľné dávky baktérie E. coli.

Pri očkovaných myšiach bol zistený nárast tkaniva zodpovedného za tvorbu dlhodobo žijúcich buniek vylučujúcich protilátky.

Zdroj: Lazuriaga, M. A. et al. Metal−Organic Framework Encapsulated Whole-Cell Vaccines Enhance Humoral Immunity against Bacterial Infection. ACS Nano.  https://labs.utdallas.edu/app/uploads/sites/2/2021/04/acsnano.1c03092.pdf

 

Partneři projektu