This site is intended for healthcare professionals

Reklama

Webinár

30. 11. 2021 | sk

NOVÉ PERSPEKTÍVY V LIEČBE MALÍGNEHO MELANÓMU A PĽÚCNEHO KARCINÓMU

dermatovenerologie, imunoterapie onkologických onemocnění, karcinom plic, melanom, patologická anatomie

MUDr. Marian Streško, PhD., MUDr. Miroslava Čulagová, MPH, MUDr. Gabriela Chowaniecová, MUDr. Iveta Kopecká, PhD.Online vysielanie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov je ohodnotené 2 CME kreditmi.

 

PROGRAM:

 

Odborný garant: MUDr. Marian Streško, PhD., Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava

 

16.00 – 16.30 Bronchoskopia – kľúč k správnej diagnostike rakoviny pľúc
MUDr. Miroslava Čulagová, MPH
16.30 – 17.00 Imunoterapia v PRVEJ LÍNII NSCLC
MUDr. Gabriela Chowaniecová
17.00 – 17.30 Možnosti patológie v ére imunoterapie
MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
17.30 – 18.00 Imunoterapia v liečbe malígneho melanómu
MUDr. Marián Streško, PhD.

 

Pozvánka s programom na stiahnutie

 

Odborný organizátor

Za spoluúčasti farmaceutickej spoločnosti


Partneři projektu