This site is intended for healthcare professionals

Reklama

Webinár

23. 9. 2022 | cz

IO fórum – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

klinická onkológia

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

IO fórumZveme Vás na diskuzní imunoonkologické fórum, které bude pojednávat o novinkách a kontroverzích imunoterapie napříč solidními nádory a proběhne 23. září 2022 v Praze.

 

Program zde

Pro registraci k online účasti využijte zjednodušenou registraci v horní části stránky. Online účast je zdarma.

 

Garantem fóra je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Za organizační výbor:Ľudmila Křížová, Luboš Petruželka, Jan Špaček, Michal Vočka, Petra Zemanová, Michal Zubaľ

 

Záštitu nad fórem převzala Sekce onkologické imunologie ČOS

 

Spolupořadatelem je Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 6 kredity.

PARTNEREM VYSÍLÁNÍ PRO SLOVENSKÉ ODBORNÍKY JE SPOLEČNOST ROCHE SLOVENSKO, S. R. O.

Hlavní partneřiPartneři projektu