This site is intended for healthcare professionals

Webinár

20. 5. 2021 | cz

ESO Tour – IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerologie, imunoterapie onkologických onemocnění, karcinom plic, melanom

MUDr. Vladimír Malec, PhD., MUDr. Magdalena Jablonická, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Michal UrdaŽivé vysielanie workshopu z Banskej Bystrice. Vysielanie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov bude ohodnotené 2 CME kredity.

 

PROGRAM:

 

Moderuje:   MUDr. Vladimír Malec, PhD., Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 

16.00 – 16.10          IMUNOTERAPIA V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

                                        MUDr. Vladimír Malec, PhD., Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 

16.10 – 16.40          SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY NEMELANÓMOVÝCH KOŽNÝCH NÁDOROV, DISKUSIA

                                        MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

                                   Prednáška je podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme

 

16.40 – 17.10          IMUNOTERAPIA V LIEČBE NSCLC, DISKUSIA

                                        MUDr. Michal Urda, Oddelenie pneumológie a ftizeológie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

                                   Prednáška je podporená spoločnosťou MSD

 

17.10 – 17.40          MANAŽMENT NEŽIADUCICH ÚČINKOV IMUNOTERAPIE, DISKUSIA

                                        MUDr. Magdalena Jablonická, Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 

17.45                      UKONČENIE WORKSHOPU

 

 

Pozvánka s programom na stiahnutie tu.

 

Hlavný partner:

Partneri:

Mediálny partner:


Partneři projektu