This site is intended for healthcare professionals

Webinár

20. 10. 2022 | sk

ESO TOUR 6 – Multidisciplinárny manažment pacientov s TNBC a včasne zachyteným NSCLC v roku 2022

KLINICKÁ ONKOLÓGIA, PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA, CHIRURGIA, RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPHPROGRAM:

Odborný garant: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
Onkologická klinika FN Trenčín a Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

16.30 – 17.10 MENÍ IMUNOTERAPIA ŠTANDARD LIEČBY TNBC?
DISKUSIA

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Prednášku podporila spoločnosť MSD
17.10 – 17.40 AKTUÁLNY PRÍSTUP K MANAŽMENTU VČASNÉHO NSCLC Z POHĽADU KLINICKÉHO ONKOLÓGA
DISKUSIA
MUDr. Filip Kohútek, PhD.
Onkologická klinika FN Trenčín a Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Prednášku podporila spoločnosť Roche
17.40 – 18.10 AKTUÁLNY PRÍSTUP K MANAŽMENTU VČASNÉHO NSCLC Z POHĽADU RADIAČNÉHO ONKOLÓGA
DISKUSIA

MUDr. Karol Martinka
Onkologická klinika FN Trenčín a Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Prednášku podporila spoločnosť Roche
18.10 – 18.40 AKTUÁLNE TRENDY V CHIRURGICKEJ LIEČBE A VÝZNAM IMUNOTERAPIE V MANAŽMENTE OPERABILNÉHO NSCLC
DISKUSIA

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave a Jeseniova lekárska fakulta v Martine
Prednášku podporila spoločnosť Roche

 

Prezenčná účasť aj sledovanie živého vysielania workshopu sú zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci získajú 2 CME kredity.

POZVÁNKA S PROGRAMOM NA STIAHNUTIE TU.

Odborný organizátor

Generálny partner

Partner

Mediálny partner

Hlavní partneřiPartneři projektu