This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

10. 5. 2022 | SLO

MOŽNOSTI VYŠETRENIA PD-L1 EXPRESIE V ONKOLÓGII

klinická onkológia, karcinóm pľúc, patologická anatómia

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

Súhrn

Odborníčka Martinského bioptického centra RNDr. Anna Farkašová prináša prednášku venovanú spracovaniu, hodnoteniu a interpretácii vyšetrenia PD-L1 v rôznych typoch nádorov a sumarizuje doterajšie poznatky v tejto oblasti. Prednáška bola vysielaná v rámci seminára Diagnostika, testovanie a imunoterapia v liečbe NSCLC, ktorý sa uskutočnil 22. 3. 2022 v Banskej Bystrici.


Prezentácia na stiahnutie

  • RNDr. Anna Farkašová, PhD. – Možnosti vyšetrenia PD–L1 expresie v onkológii

Podobné

1. 9. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA – NOVÝ ŠTANDARD V STAROSTLIVOSTI PRI...

klinická onkológia, karcinóm pľúc, patologická anatómia

MUDr. Juraj Mazal

1. 9. 2022 | SLO

ADJUVANTNÁ LIEČBA MALÍGNEHO MELANÓMU

klinická onkológia, dermatovenerológia

MUDr. Mária Višňovská

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

MEDIÁLNY PARTNER:

Komercia


Partneři projektu