This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 5. 2021 | CZE

IMUNOTERAPIA PRI NSCLC

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Michal Urda

Súhrn

V treťom bloku workshopu s témou imunoterapie pri NSCLC vystúpil MUDr. Michal Urda. V úvode prednášky predstavil incidenciu a prežívanie týchto pacientov, ktorí sú celosvetovo na popredných miestach v mortalite na onkologické ochorenia. Ďalej sa v prednáške podrobne venoval PD-L a PD-L1 receptorom a aktuálnym možnostiam liečby. Na základe výsledkov štúdií KEYNOTE-024, IMpower 150, KEYNOTE-189, KEYNOTE-042 IMpower 110, CheckMate 9LA, KEYNOTE-407 a PACIFIC study zhrnul, že imunoterapia predstavuje nový štandard v prvolíniovej liečbe pacientov s NSCLC.


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Michal Urda – Michal Urda_Imunoterapia v liečbe NSCLC

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu