This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

10. 5. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA – NOVÝ ŠTANDARD V STAROSTLIVOSTI PRI NSCLC

klinická onkológia, karcinóm pľúc, patologická anatómia

MUDr. Juraj Mazal

Súhrn

V liečbe pokročilého nema­lobunkového karcinómu pľúc sa imunoterapia stáva ďalšou možnou alternatívou, ktorá predstavuje úplne odlišný spôsob liečby, ktorý je zameraný na imunitný systém. Monoklonálne protilátky blokujúce receptor PD-1 (proteín programovanej bunkovej smrti) dokázali svoju účinnosť v rôznych v klinických štú­diách. K danej téme vám prinášame prednášku MUDr. Juraja Mazala z oddelenia pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Prednáška bola vysielaná v rámci seminára Diagnostika, testovanie a imunoterapia v liečbe NSCLC, ktorý sa uskutočnil 22. 3. 2022 v Banskej Bystrici.


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Juraj Mazal – Imunoterapie–nový štandard v starostlivosti pri NSCLC

Podobné

1. 9. 2022 | SLO

MOŽNOSTI VYŠETRENIA PD-L1 EXPRESIE V ONKOLÓGII

klinická onkológia, karcinóm pľúc, patologická anatómia

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

1. 9. 2022 | SLO

ADJUVANTNÁ LIEČBA MALÍGNEHO MELANÓMU

klinická onkológia, dermatovenerológia

MUDr. Mária Višňovská

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

MEDIÁLNY PARTNER:

Komercia


Partneři projektu